LAAM/6427/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/6427/2017
 • Predmet: Poskytnutie sociálnej služby - nepravidelná autobusová preprava pre seniorov MČ BANM na obdobie od 6/2017 do 6/2018
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy za účelom prepravy seniorov MČ BANM na území SR.
  Požadujeme:
  - autobus štandard pre min 40 a max. 49 osôb,
  - do ceny prepravy za 1 km zahrnúť všetky náklady spojené s prepravou ako napr. mýto, stojné, parkované za každú začatú hodinu a pod.,
  - 3 pracovné dni pred požadovaným zájazdom oznámiť meno vodiča,
  - podľa okolnosti preferujeme prepravu po diaľnici,
  - vodič k dispozícii počas celej doby prepravy,
  - realizovať prepravu v súlade a na základe príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“). Víťazný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť cestujúcich.
  V prípade zrušenia zájazdu verejným obstarávateľom:
  - možnosť zrušenia do 5 pracovných dní bez sankcii.
  V prípade zrušenia zájazdu víťazným uchádzačom:
  - iba v prípade nepredvídateľných okolnosti. Oznámiť 5 pracovných dní vopred s dohodnutím náhradného termínu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.05.2017 pdf - 61.87 kB
Tlačiť