LAAM/6496/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: L.I.R.R., s.r.o.
 • IČO: 36296414
 • Adresa:Necpalská 243/30 971 01 Prievidza
 • Celková suma:56 862,85 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/6496/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Rekapitulácia objektov stavby, Rozpočet s … 17.05.2017 pdf - 103.57 kB
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.05.2017 pdf - 52.73 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.06.2017 pdf - 87.73 kB
Tlačiť