LAAM/6890/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/6890/2017
 • Predmet: Vybudovanie dopravného ihriska v areáli objektu MŠ Letná
 • Opis predmetu zákazky:Vybudovanie dopravného ihriska z polyuretánového SmartSoft materiálu bez spojov, certifikovaného podľa EN 1177 v rozlohe 60 m2.
  Vybudovanie bude pozostávať z:
  - očistenia plochy od nečistôt
  - vyrezania ukončovacieho žliabku
  - penetrácia plochy
  - príprava podkladovej plochy
  - pokrývka polyuretánovým povrchom SmartSoft EPDM, 11mm
  - grafika EPDM značka
  - grafika EPDM – priechod pre chodcov - 2 ks
  - grafika EPDM – stredová čiara - 4 ks
  - grafika EPDM – oblúková šípka – 2 ks
  - grafika EPDM – dvojitá šípka – 2 ks
  - grafika EPDM – semafor 1 ks
  - grafika EPDM – značka prudká zákruta – 1 ks
  - grafika EPDM – daj prednosť v jazde – 2 ks
  - doprava
  Víťazný uchádzač do 3 dní od vyhodnotenia ponuky predloží na schválenie situačnú mapu zákresu dopravného značenia na detskom ihrisku.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.05.2017 pdf - 75.1 kB
Tlačiť