LAAM/7199/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/7199/2017
 • Predmet: Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory s bezpečnostnými prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko pred budovou MÚ BANM Junácka 1, montáž brány Hálkova 11, kompletný systém pohonu - Krížna 1
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.06.2017 pdf - 86.12 kB
[category]
Príloha č. 1 Zmluva o dielo 07.06.2017 pdf - 33.54 MB
Tlačiť