LAAM/7249/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dušan Gajdoš - Servis reproduktorov
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:4 500,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/7249/2017
 • Predmet: Ozvučenie podujatia - Otvorenie Kultúrneho leta a záver Kultúrneho leta MČ BANM 2017
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.06.2017 pdf - 1.33 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.06.2017 pdf - 776.18 kB
Tlačiť