MATJ/10145/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AMALKER GROUP, s.r.o.
 • IČO: 36697427
 • Adresa:Žarnovická 3, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:10 540,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10145/2016
 • Predmet: Kamerový systém - kontrola staveniska JAMA
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.10.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.10.2016 pdf - 53.25 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.10.2016 pdf - 42.15 kB
Tlačiť