MATJ/10541/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTY s.r.o
 • IČO: 50015028
 • Adresa:Záhradná 776/102, Gajary 900 61
 • Celková suma:3,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10541/2016
 • Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena s DPH: 3 € za jednu stravnú jednotku Uchádzač nie je platcom DPH
 • Dátum zverejnenia:27.10.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.11.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.10.2016 pdf - 54.3 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.11.2016 pdf - 51.16 kB
Tlačiť