MATJ/10814/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JN Finance s. r. o.
 • IČO: 46514821
 • Adresa:Račianske mýto 10990/ 1D, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:2,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10814/2018
 • Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za jednu stravnú jednotku s DPH: 2,80 EUR
 • Dátum zverejnenia:21.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.11.2018 pdf - 78.78 kB
Zmluva na zabezpečenie stravy 21.11.2018 pdf - 68.6 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.12.2018 pdf - 69.75 kB
Tlačiť