MATJ/10927/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Ivan Polóny, CSc. INKA-P
 • IČO: 14110474
 • Adresa:B. Němcovej 4, 949 01 Nitra
 • Celková suma:17 400,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10927/2016
 • Predmet: Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre MŠ Šuňavcová
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.11.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.11.2016 pdf - 50.77 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.11.2016 pdf - 43.25 kB
Tlačiť