MATJ/10934/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:53 777,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10934/2017
 • Predmet: MŠ pri ZŠ Riazanská 75
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom VO je realizácia stavebných úprav zo zámerom zriadenia triedy pre prípravku ZŠ Riazanská. Je nutné vybudovať nové hygienické zázemie pre deti aj učiteľov a kabinet, ktorý bude slúžiť aj ako izolačná miestnosť. Hygienické zázemie bude prístupné z chodby, do ktorej bude vstup priamo z obidvoch tried. WC pre učiteľov je navrhnuté, ako 1x WC s jedným umývadlom a samostatným vstupom. WC pre deti má samostatný vstup, obsahuje 4 x WC misy pre deti a 4x umývadlá pre deti. Výšky osadenia zariaďovacích predmetov rieši projekt zdravotechniky a je prispôsobený výške detí.
  WC misy sú pohľadovo oddelené zástenkami. Vetranie je zabezpečené ventilátorom Systemair K160 EC. Elektroinštalácia sa zmení len málo, kedže triedy už aj teraz slúžili ako triedy pre žiakov základnej školy, takže osvetlenie je v terajšej podobe postačujúce. Všetky nové priestory budú nanovo vymaľované a vymenia sa podlahové krytiny. Taktiež sa vymenia pôvodné dvere za nové. V hygienickom zázemí bude keramická dlaźba a obklad do výšky 1800mm po celom obvode. V triedach bude jedno umývadlo, za ktorým bude obklad do výšky 1800 mm. Práce budú realizované v zmysle hore uvedeného zadania, cena musí byť pevná a nemenná a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou prác.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.11.2017 pdf - 76.8 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.12.2017 pdf - 64.93 kB
Tlačiť