MATJ/11224/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELSAM, s.r.o.
 • IČO: 44472501
 • Adresa:Donnerova 31, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:18 997,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/11224/2016
 • Predmet: Obstaranie kamerového systému pre MÚ BANM, Junácka 1, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.11.2016 pdf - 65.48 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 31.01.2017 pdf - 44.71 kB
Tlačiť