MATJ/11355/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Ján Kuchár
 • IČO:
 • Adresa:Watsonova č.1, 040 01 Košice
 • Celková suma:2 227,67 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/11355/2017
 • Predmet: Súdnoznalecký posudok NOVBYT s.r.o.
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.12.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.12.2017 pdf - 89.73 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.12.2017 pdf - 64.32 kB
Tlačiť