MATJ/11665/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
 • IČO: 45932212
 • Adresa:Malachovská 17, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 626,57 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/11665/2016
 • Predmet: Interiérové vybavenie telocvične (ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava, ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava)
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.12.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.12.2016 pdf - 62.3 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.12.2016 pdf - 41.38 kB
Tlačiť