MATJ/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/2016
 • Predmet: Koncesia na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom koncesie je zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v prospech tretích osôb ako aj zabezpečenie nevyhnutnej rekonštrukcie, údržby a prevádzky technologických zariadení na to slúžiacich, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 • Typ: Koncesný dialóg
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.08.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Oznámenie o koncesii 05.08.2016 pdf - 55.19 kB
Doplňujúce info k Oznámeniu o koncesii 05.08.2016 pdf - 133.43 kB
Analýza výhodnoti zadávanie koncesie na pr… 05.08.2016 pdf - 48.52 kB
[category]
Oznámenie o vybavení žiadosti o náprav… 03.10.2016 pdf - 171.02 kB
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH,… 03.10.2016 pdf - 48.4 kB
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K OZNÁMENIU O KO… 03.10.2016 pdf - 111.15 kB
Tlačiť