MATJ/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: TATRY - ALAMOT
 • IČO: 37239881
 • Adresa:Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá
 • Celková suma:2 340,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/2017
 • Predmet: Zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a revízií elektroinštalácií a filtračných a ventilačných zariadení v ochranných stavbách v Mestskej časti Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a revízií elektroinštalácií a filtračných a ventilačných zariadení v ochranných stavbách v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v počte 12 ks ochranných stavieb
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.10.2017 pdf - 74.29 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.11.2017 pdf - 63.75 kB
Tlačiť