MATJ/2076/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dopravné značenie Bratislava s. r.o.
 • IČO: 50461869
 • Adresa:Alžbetínska 169, 930 40 Štvrtok na Ostrove
 • Celková suma:1 440,70 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/2076/2017
 • Predmet: Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky: Realizácia dodávky, montáže a demontáže zvislého dopravného značenia,
  dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení a vodorovného dopravného značenia na
  miestnych komunikáciách III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov (mostné objekty, parkovacie
  plochy, podjazdy, nadjazdy, a podobne) na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Súťažné podklady 01.02.2017 pdf - 342.61 kB
[category]
Zápisnica z otvárania ponúk časť kritériá … 04.04.2017 pdf - 81.38 kB
Tlačiť