MATJ/2331/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: OLIGO s.r.o.
 • IČO: 00585530
 • Adresa:Za stanicou 10, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:19 980,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/2331/2017
 • Predmet: Výmena okien a dverí na ZŠ Sibírska, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.01.2017 pdf - 81.89 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.02.2017 pdf - 65.04 kB
Tlačiť