MATJ/3000/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dušan Gajdoš - Servis reproduktorov
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:2 160,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3000/2017
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncert úcty k starším 7.3.2017 v Istropolise
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia akcie Galakoncert dňa 07.03.2017 od 14.00 do 19.30 hod
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.02.2017 pdf - 73.91 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.03.2017 pdf - 63.79 kB
Tlačiť