MATJ/3001/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Curel s.r.o.
 • IČO: 17318785
 • Adresa:Tomášikova 24, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3001/2017
 • Predmet: Kvety (karafiáty ruže) pre potreby MČ BANM na rok 2017
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie karafiátov a ruží na rok 2017, pre potreby Miestneho úradu, Bratislava – Nové Mesto.
  Počet kvetov – cca 5.000 kusov / rok 2017
  Karafiát – rôzne farby
  Ruže – rôzne farby
  Dovoz kvetov v prípade potreby
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena za karafiát s DPH: 0,444 Eur
  Cena za ružu s DPH: 0,90 Eur
  Cena za dopravu s DPH: 0 Eur
 • Dátum zverejnenia:02.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.03.2017 pdf - 74.13 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.03.2017 pdf - 64.98 kB
Tlačiť