MATJ/3627/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: PRODEX spol. s r.o.
 • IČO: 17314569
 • Adresa:Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:32 388,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3627/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (Račianska – Podniková), zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie Nadchodu nad železnicou pre peších pri Palme, medzi Račianskou a Podnikovou ulicou.
  Nadchod sa nachádzajúca na pozemku parc. č. 22865, č. 21283/2 a parc. č. 13422/4 v k.ú. Nové Mesto. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná s ohľadom na súčasné platne normy. Nadchod po dokončení rekonštrukcie musí byť doplnený o bezbariérový prístup, zastrešenie a osvetlenie.
  Projektová dokumentácia musí obsahovať:
  1.Stavebno-technický prieskum, dokumentácia a zameranie súčasného stavu
  2.IGP (Inžiniersko-geologický prieskum)
  3.Dendrologický prieskum (jedna strana nadchodu) sa nachádza v parku
  4.Geodetické zameranie 5.Dokumentácia pre stavebné povolenie- realizačný stupeň
  5.1.Úprava TV
  5.2.Osvetlenie, nn vedenia
  5.3.Demontáž nadchodu v súčasnosti staticky nestabilného
  5.4.Návrh nového nadchodu komplet, vrátane osádzania, zakladanie, statika, objekt nadchodu, prestrešenia, osvetlenie, prístupy pre imobilných
  6.IČ (Inžinierska činnosť)
  7.AD (autorský dozor)
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Súťažné podklady 10.02.2017 pdf - 365.73 kB
Výzva na predkladanie ponúk 07.03.2017 pdf - 52.58 kB
[category]
Zápisnica z otvárania ponúk – časť kritéri… 27.04.2017 pdf - 81.2 kB
Tlačiť