MATJ/3773/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pittel + Brausewetter s.r.o.
 • IČO: 35943653
 • Adresa:Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 3
 • Celková suma:2 623,08 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3773/2017
 • Predmet: Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Podrobný opis a technické požiadavky predmetu zákazky sú v súťažných podkladoch, bod B1
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.04.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Súťažné podklady 08.03.2017 pdf - 321.56 kB
[category]
Zápisnica z otvárania ponúk – časť kritéri… 21.04.2017 pdf - 80.44 kB
Tlačiť