MATJ/3891/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KAMI PROFIT s.r.o.
 • IČO: 35943301
 • Adresa:Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 • Celková suma:623 862,89 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3891/2018
 • Predmet: Novostavba telocvične ZŠ s MŠ Jeséniova
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka: Víťazný uchádzač odmietol podpísať zmluvu, takže zákazka sa nerealizovala.
 • Dátum zverejnenia:28.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predkladanie ponúk 28.02.2018 pdf - 52.75 kB
Súťažné podklady 28.02.2018 pdf - 470.49 kB
Informácia o výsledku 03.04.2018 pdf - 32.23 kB
Tlačiť