MATJ/3990/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • IČO: 35790164
 • Adresa:Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:31,63 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3990/2017
 • Predmet: Zabezpečenie dodávky potravín pre detské jasle na obdobie od 01.04.2017 do 31.03.2018
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Prieskum trhu 10.03.2017 pdf - 53.18 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.03.2017 pdf - 68.95 kB
Tlačiť