MATJ/4007/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Kaufland Slovenská republika v. o. s.
 • IČO: 35790164
 • Adresa:Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:22,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/4007/2018
 • Predmet: Dodávka potravín pre zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle) od 1.4.2018 do 31.3.2019, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Prieskum sa konal v čase od 26.02.2018 - 28.02.2018 formou osobného navštívenia prevádzky a telefonicky, oslovených bolo 5 uchádzačov.
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva a prieskum truhu 06.03.2018 pdf - 91.63 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.03.2018 pdf - 64.05 kB
Tlačiť