MATJ/5825/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Kaufland Slovenská republika v. o. s.
 • IČO: 35790164
 • Adresa:Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:24,29 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/5825/2019
 • Predmet: Dodávky potravín pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Robotnícka 11, 83103 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Výzva na predkladanie ponúk bola vykonaná osobne a telefonicky, oslovených bolo 5 uchádzačov v čase od 25.02.2019 - 5.03.2019.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.03.2019 pdf - 71.42 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.03.2019 pdf - 64.55 kB
Tlačiť