MATJ/6201/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JUMA - stav spol. s r.o.
 • IČO: 36563358
 • Adresa:Lycejná 4, 811 03 Bratislava
 • Celková suma:78 857,17 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/6201/2020
 • Predmet: Rekonštrukcia kanalizácie a ZTI na ZŠ Kalinčiaková
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom rekonštrukcie zdravotechniky je riešenie výmeny ležatých rozvodov kanalizácie , vetiev A, B,C, a D, viď výkres situácie, výmena podľa požiadavky investora. Tiež rieši výmenu stúpačiek kanalizácie a vody, jedná sa o stúpačky, K1,K2,K3,K12,K13,K15,K16, a K17. Ostatné jestvujúce stúpačky nebudú vymenené.
  Jestvujúce stúpačky kanalizácie a vody sú vedené v stenách. Nové stúpačky budú vedné v mieste demontovaného potrubia.
  Všetky jestvujúce stúpačky budú demontované. Jestvujúce stúpačky kanalizácie sú riešené z liatinových rúr. Jestvujúce stúpačky studenej a teplej vody sú riešené z oceľových rúr. Nové stúpačky kanalizácie sú odporúčané z potrubia Rehau Raupiano Plus DN 50, podľa pôvodného potrubia. Podľa požiadavky pána riaditeľa školy budú na 4.NP vymenené 3 ks umývadiel aj z nástenným ventilom. Presné miesto výmeny na tvare miesta.
  Nové stúpačky vody budú riešené z plastových rúr, plast- hliník izolované penovou izoláciou.
  V rámci výmeny stúpačiek nebude ovplyvnená stabilita objektu a požiarna bezpečnosť stavby. Pôvodné prierazy v jadrách budú po výmene stúpačiek zaliate na jednotlivých podlažiach.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 21.05.2020 pdf - 155.72 kB
Návrh Zmluvy o dielo 21.05.2020 pdf - 319.09 kB
Výkaz výmer č. 1 21.05.2020 xls - 862.5 kB
Výkaz výmer č. 2 21.05.2020 xls - 143 kB
Zoznam možných dodávateľov 21.05.2020 pdf - 135.5 kB
Dokumentácia 21.05.2020 7z - 1.63 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.06.2020 pdf - 72.33 kB
Tlačiť