MATJ/6832/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pittel+Brausewetter s.r.o.
 • IČO: 35943653
 • Adresa:Stará Vajnorská 1. 831 04 Bratislava
 • Celková suma:3 142,51 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/6832/2020
 • Predmet: Oprava chodníkov v správe MČ BA NM
 • Opis predmetu zákazky:Podrobný opis a technické požiadavky sú vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 09.06.2020 pdf - 178.64 kB
Návrh Zmluvy o dielo 09.06.2020 pdf - 273.48 kB
Výkaz výmer 09.06.2020 xlsx - 24.88 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.07.2020 pdf - 1.11 MB
Tlačiť