MATJ/6840/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Peter Plunár - PPP
 • IČO: 50415352
 • Adresa:Černyševského 26, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:13 680,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/6840/2017
 • Predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie - Zóny Regulovaného parkovania
 • Opis predmetu zákazky:Dodávateľ dodal odberateľovi projektovú dokumentáciu s názvom Zóna regulovaného parkovania Račianská- Vajnorská vypracovanú dňa 15.08.2012 spoločnosťou PROKOS, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Májekom a projektantom Ing. Petrom Plunárom. Projektová dokumentácia bude aktualizovaná k mesiacu máj 2017 pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v navrhovanej Zóne regulovaného parkovania v oblasti Mestská časť Bratislava - Nové mesto s rozdelením na lokality: Lokalita A: Vajnorská Jarošova - Račianska - Legionárska Krížna Lokalita B: Račianska Smikova Pionierska Smrečianska- Šancová Lokalita C: Vajnorská Zátišie Račianska - Jarošova Lokalita D: Vajnorská Junácka Bajkalská.
 • Typ: Rokovacie konanie
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Oznámenie o použití priameho rokovacieho k… 16.05.2017 pdf - 47.7 kB
[category]
Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 25.05.2017 pdf - 83.62 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho r… 16.06.2017 pdf - 34.34 kB
Tlačiť