MATJ/6995/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Zrušená zákazka
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/6995/2020
 • Predmet: Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby, Pilotný projekt parkovacej politiky
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.06.2020 pdf - 106.87 kB
Zmluva o poskytovaní služieb na úhradu par… 17.06.2020 pdf - 105.65 kB
Tabuľka na predloženie ponuky 17.06.2020 xls - 22 kB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.06.2020 pdf - 173.34 kB
Prevádzkový poriadok 17.06.2020 pdf - 124.54 kB
Opis predmetu zákazky 17.06.2020 pdf - 69.96 kB
Informatívny dokument 17.06.2020 pdf - 82.72 kB
Oznámenie o zrušenie verejného obstarávani… 09.09.2020 pdf - 1.65 MB
Tlačiť