MATJ/7302/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Rastislav Kutný
 • IČO: 32527446
 • Adresa:Svätoplukova 959/10, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:10 500,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7302/2016
 • Predmet: Výkon technického dozoru Voľnočasový priestor JAMA
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.06.2016 pdf - 60.26 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.06.2016 pdf - 48.69 kB
[category]
Zmluva na výkon technického dozoru pri rea… 20.10.2016 pdf - 69.2 kB
Tlačiť