MATJ/7341/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SURVEYE s.r.o.
 • IČO: 47619651
 • Adresa:Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:2 796,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7341/2016
 • Predmet: Digitálne farebné ortofotomapy za územie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Digitálne farebné ortofotomapy vo formáte TIF + TFW, v súradniciach JTSK, s rozlíšení GE 0,2 m, aktuálnosť rok 2016, mimo vegetačného obdobia do 31.3., za územie mestskej časti Bratislava – Nové mesto t.j. cca 37,5 km2 a farebný výtlačok s vymedzením hranice mestskej časti o rozmere cca v=120 x š=135 cm
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.06.2016 pdf - 72.28 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.06.2016 pdf - 66.07 kB
[category]
Objednávka 11.07.2016 pdf - 386.37 kB
[category]
Faktúra 12.09.2016 pdf - 455.88 kB
Tlačiť