MATJ/7374/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dakaros s.r.o.
 • IČO: 47433868
 • Adresa:Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:4 774,80 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7374/2016
 • Predmet: Výmena kanalizačnej prípojky na ulici Pionierska 1/A
 • Opis predmetu zákazky:Opis úkonov:
  - búracie práce betónový podklad - búracie práce cestná komunikácia chodník - výkopové práce - presun sute - uloženie kanalizačného odpadu - zasypanie, zhutnenie, betónovanie - asfaltovanie cestná komunikácia chodník - odvoz a likvidácia odpadu - búracie práce cestná komunikácia cesta - výkopové práce cesta - zásyp, zhutnenie, asfaltovanie cestná komunikácia cesta
  Podmienky: Náklady na povolenia na opravu kanalizačnej prípojky a opravu komunikácie znáša vybraný dodávateľ
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.06.2016 pdf - 100.76 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.06.2016 pdf - 64.11 kB
[category]
Objednávka 13.07.2016 pdf - 376.7 kB
[category]
Faktúra 17.10.2016 pdf - 405.81 kB
Tlačiť