MATJ/7405/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Lechstav, s.r.o.
 • IČO: 44557809
 • Adresa:Šrobárova 19, 08001 Prešov
 • Celková suma:54 974,28 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7405/2016
 • Predmet: Výmena okien a dverí na ZŠ Cádrova, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je výmena vonkajších okien a dverí za nové plastové. Výmena okien bude realizovaná na objekte Materskej školy a objekte 1. stupňa ZŠ, ktoré sa nachádzajú v areáli Základnej školy Cádrova, Bratislava, v rozsahu špecifikácie, ktorá je prílohou č.1 k zmluve o dielo. Súčasťou zákazky je:
  a) demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných okien a dverí,
  b) presné zameranie každého jednotlivého okna a dverí (z dôvodu, že nie je vypracovaná projektová dokumentácia a pri jednotlivých oknách a dverách sú rozdiely a odchýlky),
  c) výroba, dodanie a montáž nových plastových okien vrátane vnútorných a vonkajších parapetov a dverí,
  d) vykonanie vysprávok okolo novoinštalovaných okien a dverí, vrátane maľby
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.06.2016 pdf - 99.52 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 01.07.2016 pdf - 56.93 kB
[category]
Zmluva o dielo č. 266/2016 (Výmena okien a… 10.08.2016 pdf - 29.35 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 266/2016 … 07.10.2016 pdf - 67.83 kB
[category]
Faktúra 08.11.2016 pdf - 384.5 kB
Tlačiť