MATJ/7741/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o.
 • IČO: 00604542
 • Adresa:Zátišie 12, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:140 897,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7741/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia interiéru MŠ Letná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a vnútorných rozvodov
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: obhliadka možná po telefonickom dohovore s Ing. Pavol Sulík, 02/49 253 374
 • Dátum zverejnenia:26.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.06.2017 pdf - 80.36 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 03.07.2017 pdf - 78.6 kB
Tlačiť