MATJ/8135/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Milan Magula - MIMA
 • IČO: 13981706
 • Adresa:Jelenia 24, 811 25 Bratislava
 • Celková suma:13 156,23 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8135/2017
 • Predmet: Výmena okien v havaríjnom stave na ZŠ Česka č. 10 v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Obhliadka možná po telefonickom dohovore s Ing. Ivan Meliška, tel. 0907 977 158
 • Dátum zverejnenia:12.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.07.2017 pdf - 78.5 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.08.2017 pdf - 64.37 kB
Tlačiť