MATJ/8335/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: STAVEKO-SK, a. s.
 • IČO: 43900542
 • Adresa:K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina
 • Celková suma:70 273,30 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8335/2016
 • Predmet: Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.07.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.08.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.07.2016 pdf - 57.4 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.08.2016 pdf - 50.18 kB
[category]
Zmluva o dielo ÚEZ č. 299/2016 (Modernizác… 13.09.2016 pdf - 271.17 kB
Tlačiť