MATJ/8432/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H Bratislava 841 07
 • Celková suma:98 860,33 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8432/2017
 • Predmet: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO Teplická ulica
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom VO je úprava ihriska na Teplickej ulici. Existujúce ihrisko na Teplickej ulici je situované vo vnútro bloku viacpodlažných bytových domov na Račianskej, Teplickej a Sliačskej ulici v bezprostrednom susedstve existujúceho detského ihriska.
  Práce budú realizované v zmysle uvedeného zadania, cena musí byť pevná a nemenná a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou prác.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:27.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.07.2017 pdf - 74.83 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.08.2017 pdf - 66.91 kB
Tlačiť