MATJ/8548/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKOGEOS-SK s.r.o.
 • IČO: 47988312
 • Adresa:Gavlovičova 4, 831 03 Bratislava 3
 • Celková suma:15 942,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8548/2016
 • Predmet: Hydrogeologický prieskum schválený Ministerstvom ŽP – Geologická sekcia
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.08.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.08.2016 pdf - 108.14 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.08.2016 pdf - 61.41 kB
[category]
Objednávka č. 1 30.08.2016 pdf - 392.58 kB
Objednávka č. 2 08.09.2016 pdf - 414.38 kB
Tlačiť