MATJ/8572/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Manast s.r.o.
 • IČO: 31370802
 • Adresa:I. Bukovčana 30, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:43,62 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8572/2017
 • Predmet: Obstaranie maliarskych prác interiérov budovy miestneho úradu a prevádzok MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:Špecifikácia predmetu zákazky je vo Výzve na predloženie cxenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.08.2017 pdf - 80.82 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.08.2017 pdf - 64.44 kB
Tlačiť