MATJ/8575/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.
 • IČO: 35801484
 • Adresa:Valová 16,921 01 Piešťany
 • Celková suma:15 960,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8575/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia kuchyne a prípravovne zeleniny v Detských jasliach na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie firmy, ktorá vykoná kompletnú rekonštrukciu bez potreby stavebných úprav kuchyne a miestnosti – hrubá prípravovňa zeleniny a to výmena elektrospotrebičov a interiérového zariadenia v oboch miestnostiach pre DJ, Robotnícka 11, Bratislava + doprava, montáž a revízne správy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.08.2017 pdf - 91.16 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.08.2017 pdf - 65.12 kB
Tlačiť