MATJ/8725/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AŽ PROJEKT s.r.o.
 • IČO: 35951958
 • Adresa:Toplianska 28, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:39 600,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8725/2018
 • Predmet: Územný plán Zóny Zátišie – Hattalova
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Príloha - Určenie hranice riešeného územia… 07.08.2018 pdf - 609.02 kB
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.08.2018 pdf - 105.94 kB
Zmluva o dielo 07.08.2018 pdf - 666.64 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.08.2018 pdf - 63.88 kB
Tlačiť