MATJ/8803/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
 • IČO: 35919965
 • Adresa:Súmračná 23, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:0,92 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8803/2016
 • Predmet: Vrecúška na psie exkrementy
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za jednu rolku s DPH: 0.924 Eur
 • Dátum zverejnenia:11.08.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.08.2016 pdf - 56.98 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.08.2016 pdf - 50.12 kB
[category]
Objednávka 15.08.2016 pdf - 171.57 kB
[category]
Faktúra 14.10.2016 pdf - 1.16 MB
Tlačiť