MATJ/8817/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Stuchlík, s.r.o.
 • IČO: 46785345
 • Adresa:Račianska 88B, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:106,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8817/2017
 • Predmet: Výmena medziokenných žalúzií pre okná administratívnej budovy miestneho úradu MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.08.2017 pdf - 76.97 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.08.2017 pdf - 64.29 kB
Tlačiť