MATJ/9287/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RAVAFOL, s.r.o.
 • IČO: 43888046
 • Adresa:Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica
 • Celková suma:3 628,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9287/2017
 • Predmet: Informačný systém Voľnočasový priestor JAMA
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.09.2017 pdf - 77.43 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.09.2017 pdf - 64.99 kB
Tlačiť