MATJ/9421/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: APROX architects, Ing. arch. Ľubomír Mezovský
 • IČO:
 • Adresa:Arménska 1/A, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:35 880,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9421/2018
 • Predmet: Územný plán zóny Vlárska
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.09.2018 pdf - 106.21 kB
Zmluva o dielo 18.09.2018 pdf - 698.26 kB
Územný plán zóny Vlárska 18.09.2018 pdf - 10.38 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.10.2018 pdf - 64.5 kB
Tlačiť