MATJ/9695/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9695/2017
 • Predmet: Opätovná inštalácia kamerového systému JAMA
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je doplnenie technického riešenia pri opätovnej montáži 3 kamier a napojenie na systém na Junáckej 1. Kamerový systém vo Voľnočasovom priestore Jama pozostáva z 5 ks kamier ktoré budú doplnené o 3 kamery ktoré sú v súčasnosti využívané dočasne ako kontrola stavby pri realizácii. Pri ukončení stavby budú kamery demontované a opätovne umiestnené v priestore parku a to na stĺpe pri multifunkčnom ihrisku a na budove servisného objektu. Prenos záznamu bude zabezpečený cez zariadenie na budove NTC na budovu Junácka 1.
 • Typ: Rokovacie konanie
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Odôvodnenie použitia postupu verejného obs… 02.10.2017 pdf - 45.43 kB
[category]
Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu 23.10.2017 pdf - 82.19 kB
Tlačiť