MATJ/9923/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: TEXO PARTNER a. s.
 • IČO: 35814730
 • Adresa:Votrubova 28, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:71 409,14 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9923/2016
 • Predmet: Rekonštrukcia časti lávky pre peších pri ŽS Bratislava – Predmestie, I. etapa
 • Opis predmetu zákazky:Viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.10.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.10.2016 pdf - 65.32 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.10.2016 pdf - 62.12 kB
Tlačiť