MATJ/9945/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SD ateliér s.r.o.
 • IČO: 35877804
 • Adresa:Jedenásta 9, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:7 700,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9945/2017
 • Predmet: Revitalizácia detského ihriska a športoviska - Mierová kolónia -realizačná PD
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.10.2017 pdf - 80.51 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.10.2017 pdf - 68.65 kB
Tlačiť