Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2021-428 Kúzelník - Stretnutie s obyvateľmi v Školak klube Riazanská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ShowPortal s.r.o. 47455993 Kultúra, média, tlač 200,00 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-429 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-430 Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 50,00 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-431 Pohrebné služby (Štefan Smugala) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 212,57 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Z2021-222 Rámcová dohoda o dielo č. 210 /2021 (Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM časť zákazky 2. Realizácia vodor. a zvis. doprav. značenia v zmysle pilotného projektu park. politiky Pilotná zóna Tehelné pole-cyklotrasa Vajnorská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 Stavebné práce, opravárenské práce 22 971,77 € 29.09.2021 07.10.2021 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
F2021-1370 Vodné, stočné a zrážky - Hálkova 11 (23.08.2021 - 22.09.2021) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 435,35 € 29.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1372 Pristavenie veľkokapacitného kontajnera - Voľnočasový priestor JAMA na ulici Kalinčiakova/Odbojárov v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 736,90 € 29.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1373 Oprava automatickej vstupnej závory v objekte MÚ BA NM na Junáckej ulici č. 1 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AXIAL s.r.o. 34103341 Stavebné práce, opravárenské práce 513,11 € 29.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2021-221 Rámcová dohoda o dielo č. 209 /2021 (Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM časť zákazky 1. Realizácia vodor. a zvis. doprav. značeniav MČ BNM) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 Stavebné práce, opravárenské práce 53 822,00 € 29.09.2021 07.10.2021 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2021-419 Výpočtová technika (disky Samsung 870 EVO 250GB) 20 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Datacomp s.r.o. 36212466 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 038,00 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-420 Dezinsekčný postrek v bytovom dome na Bojnickej ulici č.25 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 1 036,00 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-421 Servisné práce havarijného stavu / výmena snímača brzdového svetla / a výmenu kľučky na služobnom motorovom vozidle miestneho úradu BANM Dacia Lodgy BL 499 FH Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RODEX CAR s.r.o. 35860251 Stavebné práce, opravárenské práce 133,22 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-422 Úprava modulu Dane a Poplatky pre prácu s QR kódom, úprava rozhodnutí Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIMEL s.r.o. 31319068 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 456,00 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-423 Obojstranné letáky 24 000 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ultra Print s.r.o. 31399088 Kultúra, média, tlač 526,90 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-424 Výmena vstupných dverí do bytu č.14 na Bojnickej ulici č.25 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ján Pavlák - PAV-STAV 37488121 Stavebné práce, opravárenské práce 660,00 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-427 Oprava automatickej vstupnej závory v objekte MÚ BA NM na Junáckej ulici č. 1 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AXIAL s.r.o. 34103341 Stavebné práce, opravárenské práce 513,00 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2021-1371 Odstránenie dopravných tieňov v zóne regulovaného parkovania Tehelné pole Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 2 327,42 € 28.09.2021 07.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1368 Podpora informovanosti obyvateľov Nového Mesta cez sociálnu sieť Facebook - Novomestský beh 2021, Rozlúčka s letom Paci Pac na Kuchajde Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Facebook Ireland Limited 969292 Kultúra, média, tlač 209,05 € 28.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1369 Zábavné atrakcie - 26.09.2021 nafukovacia šmykľavka a skákajúci hrad aj s obsluhou a dopravou Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EventBox s.r.o. 47334606 Kultúra, média, tlač 310,00 € 28.09.2021 19.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2021-412 Znalecký posudok za účelom stanoveniam odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemku registra "C" KN parc.č. 18261/9 vedenom na LV č. 3686 v k.ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Šmotlák Marcel Ing. PhD. 47691204 Iné 400,00 € 27.09.2021 27.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka