Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F2020-1525 Dezinfekcia povrchov MÚ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu opatrení proti rozširovaniu korona vírusu, ochrany obyvateľov a zamestnancov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 744,00 € 30.11.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2020-228 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 54/2020 ÚEZ zo dňa 23.03.2020, v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.09.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRANSTAV TT s.r.o. 44082371 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 27.11.2020 28.11.2020 27.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-412 WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic (3 ks), NL Gov CoreLic WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL (140 ks) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 eD system a.s., 51915529 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 7 984,37 € 27.11.2020 30.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-413 Školenie - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Agentúra PRO s.r.o. 47642122 Iné 84,00 € 27.11.2020 27.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-414 Školenie - Praktické aplikácie zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a skúsenosti z praxe Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIK s.r.o. 36680192 Iné 180,00 € 27.11.2020 27.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-429 Odvodnenie garáži a svahu pod športoviskom na Ladzianskeho ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUMA-stav s.r.o. 36563358 Stavebné práce, opravárenské práce 20 688,00 € 27.11.2020 02.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-1517 Podpora informovanosti obyvateľov Nového Mesta cez sociálnu sieť Facebook - Ďakujeme, že nás v tom nenechávate samých, Najrýchlejšie informácie o testovaní v Novom Meste Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Facebook Ireland Limited 969292 Kultúra, média, tlač 87,36 € 27.11.2020 08.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-1518 Vodné, stočné a zrážky - Hálkova 11 (02.11.2020 - 22.11.2020) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 458,87 € 27.11.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-1519 Vodné, stočné a zrážky - Makovického 4 (14.11.2019 - 13.11.2020) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 27.11.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-1514 Aktualizácia - zmeny v stavebnom zákone s vysvetlivkami k 09.11.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 Iné 49,59 € 26.11.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-1515 Pohrebné služby (Vladimír Michálek) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 212,57 € 26.11.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-1516 Potraviny pre DJ Robotnícka 11 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kaufland Slovenská republika v. o. s. 35790164 Iné 86,70 € 26.11.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2020-226 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy č. ÚEZ: 214/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Silvia Štipaničová Nájmy a prenájmy 0,00 € 25.11.2020 27.11.2020 26.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-227 Zmluva o ubytovaní č. ÚEZ: 215/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bc. Katarína Baranová Nájmy a prenájmy 84,48 € 25.11.2020 27.11.2020 31.12.2021 26.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-407 Inštalácia držiakov s pomocou nerezových upínacích prvkov s elektrickou prípojkou zakončené elektrickou zásuvkou s dostatočnou IP ochranou na 13 stĺpov VO za účelom montáže motívov vianočného, následne montáž a demontáž - Stromová a Račianska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alux s.r.o. 44297548 Stavebné práce, opravárenské práce 3 402,00 € 25.11.2020 26.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-229 Nájomná zmluva č. 216/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 East fund, s.r.o. 44077432 Nájmy a prenájmy 2 500,00 € 25.11.2020 01.12.2020 01.12.2030 30.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-417 Odstránenie zvislého dopravného značenia a následnej vysprávky po jeho demontáži Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 25.11.2020 25.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-418 Vypracovanie zastavovacieho zámeru objektu Vernosť na Nobelovej ulici č. 30, Bratislava-Nové Mesto , par. č. „C“ č. 13528 k. ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 3 000,00 € 25.11.2020 25.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-423 Úprava projektov s názvom "PILOTNÁ ZÓNA TEHELNÉ POLE", Parkovacia politika MČ Nové Mesto, Bratislava v zmysle dodatočných požiadaviek KDI ohľadne úpravy dopravných tieňov v zmysle vyhlášky č.30/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o. 50415352 Iné 660,00 € 25.11.2020 27.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-424 Povinná jesenná deratizácia pre objekty v správe a v majetku Mestskej časti Bratislava Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 610,00 € 25.11.2020 25.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka